To może być wprowadzony w różnych formatach.1469460738(unix time)、Tue, 26 Jul 2016 00:32:18 +0900(wyrażenie mail形)など


Wyniki

Wartość wejściowa:2017/01/21 22:34:20
Typ danych wejściowych:YMD
Strefa czasowa:America/New_York

# Typu Wartość
1 unixtime 1485056060
2 YMD 2017/01/21 22:34:20
3 XMLXSD 2017-01-21T22:34:20-05:00
4 Atom 2017-01-21T22:34:20-05:00
5 x509 Jan 21 22:34:20 2017 UTC
6 HTTP Sun, 22 Jan 2017 03:34:20 GMT
7 JavaScript Sat Jan 21 22:34:20 UTC-0500 2017
8 W3CDTF 2017-01-21T22:34:20-05:00
9 Mail Sat, 21 Jan 2017 22:34:20 -0500
10 LDAP 20170122033420Z
11 Excel 42757.1488425927
12 MySQL 2017-01-21 22:34:20
13 Postgres 2017-01-21 22:34:20-0500
14 Oracle 2017-01-21 22:34:20
15 SQLite 2017-01-22 03:34:20
16 MSSQL 2017-01-21 22:34:20.000
17 DB2 2017-01-21-22.34.20
18 Sybase 01/21/2017 22:34:20.000
19 Japanese 平成二十九年一月二十一日二十二時三十四分二十〇秒
20 Julian Days 2457775.44051
21 Modified Julian Days 57774.94051
2017のカレンダー
2017/01のカレンダー
2017/01/21のカレンダー