To może być wprowadzony w różnych formatach.1469460738(unix time)、Tue, 26 Jul 2016 00:32:18 +0900(wyrażenie mail形)など


Wyniki

Wartość wejściowa:2017/05/25 18:01:24
Typ danych wejściowych:YMD
Strefa czasowa:America/New_York

# Typu Wartość
1 unixtime 1495749684
2 YMD 2017/05/25 18:01:24
3 XMLXSD 2017-05-25T18:01:24-04:00
4 Atom 2017-05-25T18:01:24-04:00
5 x509 May 25 18:01:24 2017 UTC
6 HTTP Thu, 25 May 2017 22:01:24 GMT
7 JavaScript Thu May 25 18:01:24 UTC-0400 2017
8 W3CDTF 2017-05-25T18:01:24-04:00
9 Mail Thu, 25 May 2017 18:01:24 -0400
10 LDAP 20170525220124Z
11 Excel 42880.917638889
12 MySQL 2017-05-25 18:01:24
13 Postgres 2017-05-25 18:01:24-0400
14 Oracle 2017-05-25 18:01:24
15 SQLite 2017-05-25 22:01:24
16 MSSQL 2017-05-25 18:01:24.000
17 DB2 2017-05-25-18.01.24
18 Sybase 05/25/2017 18:01:24.000
19 Japanese 平成二十九年五月二十五日十八時一分二十四秒
20 Julian Days 2457899.25097
21 Modified Julian Days 57898.75097
2017のカレンダー
2017/05のカレンダー
2017/05/25のカレンダー